Ποιο είναι το αποτέλεσμα μίας φερομόνης; Σίγουρα είναι αποτελεσματικότερη από το αποσμητικό!!! Δείτε τη διαφήμιση γνωστού αποσμητικού!